Всичко за оперативен лизинг

Оперативният лизинг позволява да получите желаното имущество за ползване само толкова, колкото имате нужда от него. Това, разбира се, е голямо предимство за клиентите, защото те не влагат своите средства в закупуване, а само заплащат определените с договора вноски.

Клиентите могат да получат нужното оборудване или техника много бързо, защото регистрацията и застраховките са задължение на лизинговата фирма. Това е още едно голямо предимство за всички ползвате на услугите на оперативен лизинг. Техническото обслужване също се прави от лизингодателя.

Всички финансови рискове могат да се отразят на дейността на лизинговата компания, в резултат на което клиента е защитен от непредвидени разходи. Все пак фирмата, предлагаща тази услуга е предвидила възможните рискове и чрез уговорените вноски в сключения договор е осигурила защитата си. Получателят на имуществото след приключване на договора е длъжен да го върне на собственика.

Със сключване на сделката оперативен лизинг, клиента може да получи всякакъв вид техника, оборудване или друго имущество за ограничен срок на ползване. Вече се предлага различно имущество – специализирана техника за строителство, за различни видове промишлени дейности и за селското стопанство. Оборудването също е предназначено за различните видове дейности, развивани от бизнеса. Този вид лизинг често се ползва за наемане на скъпоструващо оборудване, което се ползва за срок по-кратък от предполагаемия срок на ползване на самия предмет на договора. По този начин имуществото може да бъде наемано от повече клиенти.

Казахме, че оперативен лизинг е изгоден за фирмите, защото не се налага да отделят средства за закупуване на техника или оборудване, които ще ползват за кратко време. Ползването на наето имущество за по-дълъг срок също е изгодно, защото фирмите или физическите лица нямат задължения по техническото обслужване. Всички задължения по регистрация, застраховки, техническо поддържане са за сметка на лизингодателя.

Като недостатък може да се отбележи, че лизингодателят предлага само това, с което разполага към момента. Не се правят поръчки само за нуждите на отделен клиент. По принцип фирмата, предлагаща техника, транспортни средства и оборудване на оперативен лизинг проучва пазара, с цел да бъде актуална в предложенията си.

За да задоволите вашите потребности от някаква техника или имущество потърсете нужната фирма в интернет пространството. Там ще откриете много предложения – сравнете и заемете.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *