ЕТ и ЕООД – каква фирма да регистрирам?

Много хора стартиращи с бизнес си задават въпроса каква фирма да регистрират. За да улесним тях и всеки изправен пред подобна дилема, избрахме да разгърнем някои важни въпроси:

Някои хора са запознати с процесите на българския финансов пазар. По темата с бизнес делата е известно, че през последните години фирми ЕТ (едноличен търговец), намаляват, за разлика от едноличните дружества с ограничена отговорност (ЕООД).

Защо се случва това, нека направим по-задълбочен анализ

ЕТ е форма на управление, при която собственикът оперирате със собствените си лични средства и съответно отговаря с цялото си имущество, когато задлъжнее към банкови и кредитни институции.

ЕООД е дружество, което има собствен капитал. Когато задлъжнее, собственикът му отговаря пред заемодателите със собствеността на дружеството.

Кога да избера ЕТ?

Когато искате да развивате малък бизнес (занаяти, предоставяне на услуги или търговия на дребно), може да изберете ЕТ. Собственикът на такава форма на фирма, няма да е юридическо лице, а ще е ФЛ с право да извършва ТД. Сред предимствата на едноличния търговец са заплащането на патентен данък, който се определя според патентната дейност и характеристиките за осъществяването ѝ. Ликвидация на ЕТ не отнема време.

Систематизирано, нещата изглеждат така: Ако решите да развивате дейност в сферата на козметични услуги, поправка на домакински уреди и други, авторемонтни дейности, всички те са подходящ бизнес за ЕТ. Осигуровките за търговеца са, върху месечен доход, като в края на годината се прави годишно изравняване на доходите.

Кога да избера ЕООД?

Данъчното облекчение за ЕООД дружество е по-голям, отколкото при ЕТ. Наред с това, дружеството има възможности за облекчения с данъчна тежест. Полагат му се и варианти за оптимизация, според Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Осигуряването на собственика или управителя е на база избран осигурителен доход по кодекса на НОИ (съобразно социалното осигуряване).

Важно е да се спомене, че при първоначална регистрация на фирма като ЕООД, същата регистрацията струва по-скъпо, за разлика от ЕТ.

Разликата между ЕООД и ЕТ е годишният оборот. Ако такъв надвиши 50 хил. лв. се изисква регистриране по ДДС. Когато фирмената регистрация е направена на ЕТ, а надвишава тази стойност се налага пререгистрация. Тук е важно да се съобрази този момент, за да се спестят разходите по бъдещи по-сложни процедури.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *