За ползите от употреба на хербициди

Интензивното развитие на селското стопанство е свързано и с появата на много плевели, които намаляват добивите на културите. Една от причините е не спазване на сеитбооборота, което не позволява да се направи качествена обработка на почвата и това създава условия за развитие на плевелната растителност.

Използването на хербицидите за унищожаване на плевелите осигурява нормални условия за развитие на селскостопанските култури. Така, например, при културите със слята повърхност единствен начин да бъдат защитени от плевелите е използването на химически препарати. Такъв е проблемът и покрай овощните дървета и в лозовите масиви. Внасянето на хербициди решава въпроса и с плевелите, които развиват дълбока коренова система и коренищните. С дълбоката оран не могат да се унищожат както коренищните плевели, така и тези с мощна коренова система.

Съвременните химически средства за борба с плевелите имат различен механизъм на действие, което осигурява тяхната ефективност. Това налага да се познава добре действието на активното вещество и точно да се спазват препоръките за употреба и съхраняване на препарата.

Хербицидите се разделят на контактни и системни според начина на действие. Контактните препарати действат само на мястото на попадане. Системните се поемат от растението и действат чрез проводящата система като нарушават физиологичните и биохимични процеси и унищожават плевела.

Химическите препарати за борба с плевелната растителност могат да се внасят в почвата (почвени) или да се прилагат само върху вегетираща растителност (листни). Почвените препарати се вкарват в почвата чрез напръскване повърхностно или се инкорпорират. Трябва да се знае какво е последействието от хербицидите за следващата култура, защото някой от тях могат да имат негативно влияние.

Химическите средства за унищожаване на плевелите могат да бъдат специализирани или тотални. Специализираните са както за действие върху определена група плевели, така и по култури. Тоталните унищожават всяка растителност, което налага много внимателно да се използват. Препаратите с избирателно действие унищожават, например, само широколистни плевели, а има и такива, които могат да унищожат див овес в посев от пшеница, макар че са от едно семейство.

За да бъде ефикасна борбата с плевелната растителност е необходимо да се спазват всички изисквания за употреба на хербициди. Трябва винаги да се съобразявате с климатичните условия, да не се променя препоръчителната доза, да се спазва количеството разтвор на единица площ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *